Published: March 17, 2014

Sense manteniment és més fàcil tenir un accident  

La Fundació Espanyola per a la Seguretat Vial (FESVIAL) destaca en l'informe «Manteniment del Vehicle» que el 10 per cent dels accidents no implica un error humà, però en el 90 per cent dels casos restants un correcte manteniment podria haver suposat una disminució de les possibilitats del sinistre o les seues conseqüències.
Per açò, recomana una posada a punt del vehicle abans de les vacances i davant les adverses condicions climatològiques.

No obstant açò, entre les conclusions de l'estudi destaca que, en línies generals, els conductors/propietaris de vehicles desconeixen quin és el manteniment que han de realitzar al seu vehicle.

Açò es tradueix en que molts dels components que haurien de ser revisats pel propi conductor, com a oli, escombretes, líquid netejaparabrises, etc, no es revisen o no ho fan amb la freqüència adequada.
També destaca que quasi el 30 per cent dels vehicles auditats per algun sinistre tenien els pneumàtics en males condicions, bé per la pressió i/o l'estat del propi pneumàtic. 

Bon estat dels components

Aquesta desinformació i falta d'atenció sobre el manteniment dels vehicles pot afectar a la seua seguretat, doncs el bon estat dels components del vehicle no solament garanteix una major durada del vehicle, sinó també major fiabilitat i capacitat de resposta en cas que es produïsquen situacions de risc.

No hem d'oblidar que el vehicle és el responsable d'entre el 4,5 i el 13 per cent del total dels accidents, la qual cosa significa que a major falta de manteniment major probabilitat existeix d'aproximar-nos a aquest 13 per cent d'accidentalitat.

Un altre aspecte important és que 1 de cada 4 conductors no realitza les mateixes revisions que fa 4 o 5 anys, a causa del context econòmic de crisi en el qual ens trobem.